คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ
(Mr. Apichart Kasemkulsiri)

คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ
(Mr. Apichart Kasemkulsiri)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารเงินและบริหารภาพลักษณ์ 
(Senior Executive Vice President head of Treasury and Branding Group) 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited

Contact Us

AU-Home

Huamak Campus:
D-Building, 6th Floor, 24, Hua Mak, Bangkapi Bangkok, 10240 (Thailand)

  • Tel: 0-2300-4543-62; ext. 1125, 1201

Suvarnabhumi (Bangna) Campus:
MSME Building, 2nd Floor, 88 Moo 8 Bang Na-Trad Km. 26 Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540 (Thailand) 

  • Tel : 0-2723-2236