คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
(Mr. Charvanin  Bunditkitsada)

คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
(Mr. Charvanin  Bunditkitsada)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Chief Executives Officer

JWD InfoLogistics Public Company Limited. 222 Krungthep Kreetha Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand.

Contact Us

AU-Home

Huamak Campus:
D-Building, 6th Floor, 24, Hua Mak, Bangkapi Bangkok, 10240 (Thailand)

  • Tel: 0-2300-4543-62; ext. 1125, 1201

Suvarnabhumi (Bangna) Campus:
MSME Building, 2nd Floor, 88 Moo 8 Bang Na-Trad Km. 26 Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540 (Thailand) 

  • Tel : 0-2723-2236