คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์

(Ms. Sarinra Wongsuppaluk)

คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์

(Ms. Sarinra Wongsuppaluk)

ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
Group Director: Human Resources & Organization Development

บริษัท ทรู จำกัด (มหาชน)18 อาคารทูรทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310
(True Corporation Public Company Limited)

Contact Us

AU-Home

Huamak Campus:
D-Building, 6th Floor, 24, Hua Mak, Bangkapi Bangkok, 10240 (Thailand)

  • Tel: 0-2300-4543-62; ext. 1125, 1201

Suvarnabhumi (Bangna) Campus:
MSME Building, 2nd Floor, 88 Moo 8 Bang Na-Trad Km. 26 Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540 (Thailand) 

  • Tel : 0-2723-2236