ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
(Dr. Kongkiat Opaswongkarn)

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

(Dr. Kongkiat Opaswongkarn)

ประธานกรรมการบริหาร Chief Executives Officer

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลติ้งส์ จำกัด (มหาชน) 175 อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(Asia Plus Group Holdings Public Co., LTD.)

Contact Us

AU-Home

Huamak Campus:
D-Building, 6th Floor, 24, Hua Mak, Bangkapi Bangkok, 10240 (Thailand)

  • Tel: 0-2300-4543-62; ext. 1125, 1201

Suvarnabhumi (Bangna) Campus:
MSME Building, 2nd Floor, 88 Moo 8 Bang Na-Trad Km. 26 Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540 (Thailand) 

  • Tel : 0-2723-2236