คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

(Mrs. Supattra Paopiamsap)

คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

(Mrs. Supattra Paopiamsap)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(Chief Executives Officer)

กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย

ยูนิลีเวอร์เฮาส์  161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (Unilever Thai Group of Companies)

Contact Us

AU-Home

Huamak Campus:
D-Building, 6th Floor, 24, Hua Mak, Bangkapi Bangkok, 10240 (Thailand)

  • Tel: 0-2300-4543-62; ext. 1125, 1201

Suvarnabhumi (Bangna) Campus:
MSME Building, 2nd Floor, 88 Moo 8 Bang Na-Trad Km. 26 Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540 (Thailand) 

  • Tel : 0-2723-2236